SELAMAT DATANG

Saturday, April 21, 2012

E-Novel Interaktif

"Million Little Mistakes", sebuah karya novel interaktif oleh Heather McElhatton

Tentu ada pembaca yang pernah berangan-angan untuk diberi pilihan selain daripada menurut cerita seperti yang ditulis oleh penulis itu sendiri? Idea ini telah lama wujud tetapi dipelopori olek bidang penulisan kanak-kanak. Konsep novel interaktif Konsep ini merujuk kepada pilihan yang diberi kepada pembaca untuk menentukan penghujung cerita berdasarkan keputusan melalui dialog dan tindakan yang dipilih.

Karya seperti ini nampak gayanya kurang sambutan di alaf ini walaupun ada penulis yang masih berminat untuk menghasilkannya seperti Heather McElhattonGeoff Ryman dan David Benson.

Di tananair kita, rasanya masih belum ada penulis yang mahu mencuba teknik ini. Namun begitu untuk mendapat konsep asas tentang penghasilan karya seperti ini, anda boleh berkunjung ke Laman Karya & Cerita untuk membaca tentang Karya E-Novel Interaktif.

Anda juga boleh berkunjung le Laman Pena VR untuk melihat bagaimana karya seperti ini boleh dihasilkan dengan membaca e-novel Misteri Mimpi Yana. Kisah ini dirancang akan dihasilkan di dalam lima bahagian, dan kini berada di dalam bahagian kedua.

No comments: